Laupäev, jaanuar 10, 2009

Sirõk kohtus: ma tahtsin Našide komissari tiitliga lihtsalt kelkida

Mulle sattus näppu Linteri-Klenski-Reva-Sirõki kohtuotsus. Kuna see on 50 lehekülge pikk, siis ma ei hakka seda blogis avaldama. Panen siia ainult Mark Sirõki üsna huvitava selgituse tema sidemetest Našidega. Ilma kommentaarideta. Nii nagu see kohtuotsuses kirjas on.

„Süüdistatav Mark Sirõk seletas kohtuistungil, et tema mingit kokkupuudet Venemaa Föderatsiooni organisatsiooniga Naši ei oma ega kuulu nende liikmeskonda. Mõningatel nende poolt organiseeritud üritustelt on ta osalenud. Ta osales noorte foorumil 2007, 2006 aasta detsembris oli pidu ning ei mäleta, kas olid mingisugused matkad, mis olid organiseeritud peale neid üritusi. Tal oli mõttekaaslasi selles organisatsioonis. Tutvus nendega paar aastat tagasi kesklinnas. Praeguseks mäletab, et tutvus noormehega nimega Dmitriga. Ta on rääkinud, et on Eestis Naši liider, kuigi ta ei ole millegagi tõendanud oma juttu. Ta on sellest rääkinud eravestluses sõpradega ja tuttavatega, aga kellele ta on intervjuud andnud, ei mäleta. Ta mõtles Naši liidriks olemise all seda, et ta pooldab seda liikumist ning tema mõtted on samad mõningate liikmete omadega. Samuti on ta öelnud, et on Naši komissariks Eestis, kuigi tal mingeid tõendeid selle kohta ei ole. See oli enda tähtsuse tõstmine või kelkimine. Venemaal moodustas Naši liikumise Vassili Jakimenko aga Eestis n.ö ametlikku organisatsiooni ei olnud. Tema selle organisatsiooni struktuuriga tuttav ei ole. Selle organisatsiooni põhiliseks eesmärgiks on luua aktiivne tsiviilühiskond, mis põhineb demokraatial ja ajaloolisel minevikul. Organisatsioon ei ole näidanud mingit huvi Eesti suhtes. Tema teada Eestis selle organisatsiooni Naši liikmeid ei ole. Tema toetas demokraatlikku ja tolerantse ühiskonna ideid, mis ei luba fašismi. Peab fašismi all silmas seda, mida kõik teisedki. See on nagu ühe rahvuse inimõiguste piiramine ühe etnilisest rahvusest teiste vähemusrahvuste üle. /---/ Naši üritused, milles ka tema osa võttis toimusid Venemaal. Venemaale sõidud tasusid tema sõbrad, kes teda kutsusid. /---/ Nõukogude Liidu vormi tõi ta Venemaalt, mis talle kingiti Sergei ja Saša poolt. Vormid kingiti talle 2006 või 2007 veebruaris. See vorm maksab Venemaal vähem kui 1500,- krooni. Neid vorme oli tal vist ligi viis.“

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

See on nagu ühe rahvuse inimõiguste piiramine ühe etnilisest rahvusest teiste vähemusrahvuste üle.....

Ma sain nüüd esimest korda aru mida nad mõtlevad fashismi all. Aga noh, nii hull see elu eestis ka pole.